Отворена Дигитална академија за микро, мала и средња предузећа

Специјализована онлајн Дигитална пословна академија Центра за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије, намењена превасходно власницима и менаџерима микро, малих и средњих предузећа, данас је почела са радом, а корисници се за програме обуке могу пријавити на адреси: www.digitalnaakademija.rs. Током кратког промотивног периода академија ће бити бесплатна. 
 
“Захваљујући искуству реализације неколико успешних, обимних консултантских пројеката намењених  микро, малим и средњим предузећима, Центар за дигиталну трансформацију је у прилици да прецизно одреди која знања и вештине су неопходни овом сегменту привреде да би предузећа могла да унапреде своју производњу, одговоре на изазове рада у измењеним условима, промене или прилагоде моделе пословања, брже се укључе у међународне добављачке ланце, адаптирају маркетиншке и продајне канале као и канале комуникације са клијентима и добављачима.” наводи Предраг Николић, директор Центра за дигиталну трансформацију ПКС.   
“На основу тог знања је конципирана и развијена Дигитална академија, која у овом тренутку полазницима нуди четири програма: Основни програм у којем полазници сазнају више о суштини и значају дигиталне трансформације, Дигитални маркетинг, Пословни модели и иновације и бизнис оријентисан ка кориснику. ” додаје Николић. Сви предавачи у академији су сертификовани консултанти Центра за дигиталну трансформацију, експерти у својим областима, са значајним искуством у пружању консултантске подршке микро, малим и средњим предузећима у Србији. Академија је пројекат Центра за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије и развијена је уз свесрдну подршку немачке развојне сарадње коју спроводи ГИЗ (Немачка организација за међународну сарадњу). Поред снимљених видео предавања, полазницима се нуди и пажљиво селектовани материјал за читање и спремање тестова, којима се евалуира степен знања корисника и омогућава њихов даљи прогрес ка добијању завршног сертификата. По свом моделу и садржају, академија је намењена пословним људима који имају специфичне потребе у смислу знања и вештина, али су добродошли сви они који желе да се усавршавају у складу са захтевима глобалних пословних трендова обележених технолошком револуцијом 4.0 и дигиталном трансформацијом. Полазници је могу похађати у време које њима одговара, континуирано или у фазама, у складу са својим преференцама. 

You might be interested in