НОВО: Инфо сервис представништава ПКС из Европе и света

Покренут је нови сервис представништава Привредне коморе Србије (ПКС) у Европи и свету где се објављују најактуелније информације о утицају кризе у Укранији на тржишта Аустрије, Немачке, Кине, Израела, Уједињених Арапских Емирата, Немачке, Руске Федерације, Кине, Словеније, Белгије и земаља региона.  
Циљ овог сервиса је и да нашим компанијама предочи нове пословне могућности за извоз и нова партнерства. Извештај на линку 
Представништва ПКС на основу релевантних пословних показатеља, података званичне статистике пре и током украјинске кризе, кључних објава и извештаја институција од значаја за пословање у условима украјинске кризе, приређују недељни специјализовани инфо сервис са прегледом актуелних кретања на тржиштима земаља, препорукама и смерницама за пословање српске  извозне привреде и лакше превазилажење изазова у новонасталој ситуацији.Више о економским темама и показатељима и у Дневном прегледу привредних кретања поводом украјинске кризеИЗВЕШТАЈ_ПКС_17.03.2022.pdf

You might be interested in