Нови Програм подршке дигиталној трансформацији ММСП – субвенције између 6 000 и 12 000 евра

Центар за дигиталну трансформацију (ЦДТ) Привредне коморе Србије у сарадњи са Министарством привреде организује трећи пут „Програм подршке дигиталној трансформацији за микро, мала и средња предузећа 2022“ и позива компаније да конкуришу остварујући право на субвенције од 6.000 до 12.000 евра. Овај програм фокусиран је на унапређење конкурентности ММСП и омогућава фирмама да уз помоћ експерата за дигиталну трансформацију пословање подигну на виши ниво увођењем савремених алата. Право учешћа имају све компаније које запошљавају између 5 и 249 радника и испуњавају остале услове предвиђене конкурсом.  
Дигитална трансформација је одлична прилика за микро, мала и средња предузећа да раним усвајањем дигиталних технологија уведу иновативне пословне моделе, значајно унапреде радне процесе и створе нове производе који ће им обезбедити бржи раст и позиционирање на новим тржиштима. То је и пречица за унапређење комуникације са купцима и добављачима, ефикасније планирање финансирања, подизање профитабилности, унапређење дигиталног маркетинга и промотивних активности.  
“ЦДТ има већ богато искуство у организовању консултантског програма, а учесници осим субвенција имају и друге сјајне бенефите као што су бесплатна експертска анализа о тренутном стању у компанији и областима пословања које треба унапредити, као и рад на детаљној стратегији развоја у кључним доменима кроз дигиталну трансформацију“, истиче Предраг Николић, директор ЦДТ-а.Објашњава да је бесповратна субвенција ЦДТ-а до 6.000 евра изједначена са износом који је компанија спремна да инвестира у процесе дигиталне трансформацију. “Ако компанија инвестира, на пример 6.000 евра, у куповину адекватног софтвера или хардвера, онда ће јој и ЦДТ определити бесповратну субвенцију у истом износу. Уколико се фирма одлучи за спровођење решења заснованих на вештачкој интелигиенцији (AI) у том случају има право на бесповратну субвенцију до 12.000 ЕУР”, прецизирао је  Николић.Подсећа да се решења базирана на вештачкој интелигенцији све више користе за аутоматизацију и оптимизацију пословних процеса, без обзира на грану индустрије у којој компаније послују. Уколико се користе на исправан начин, доприносе значајном смањењу трошкова, унапређењу односа са корисницима и добављачима, квалитетнијем планирању и генерално подизању пословања на виши ниво.Компаније се пријављују за Програм попуњавањем упитника Дигиталне конкуренстности (до 6.000 ЕУР), а уколико се компанија одлучи за Програм подршке из домена вештачке интелигенције морају попунити и AIRI упитник. Подаци из упитника постају база профила компаније коју ће користити сертификовани консултанти као полазну тачку за израду Експертске анализе.Више о условима конкурса и начину пријављивања на сајту ЦДТ  www.cdt.org.rs. Програм је отворен док се не потроше средства предвиђена за субвенције.ЦДТ је за три године обучио и сертификовао (ISО 17024 стандард) 68 консултанaта из области пословних процеса и модела, е-трговине и друштвених медија, ИТ безбедности и GDPR-а и вештачке интелигенције, а око 500 компанија је прошло кроз читав процес консалтинга и имплементација технолошких решења.

Related Post