Компанија „РЖД Интернешнл“ је у потпуности завршила истраживања на две примарне деонице за пројектовање реконструкције пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором

Ове недеље је компанија „РЖД Интернешнл“ предала инвеститору „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. идејна решења за пројекат реконструкције приоритетних деоница пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором. Документ обухвата техничку понуду за све елементе железничке инфраструктуре, укључујући колосек, СС, везе и телекомуникације, зграде, тунеле, мостове и пропусте, контактну мрежу, на деоницама Златибор – Прибој – Пријепоље укупне дужине око 60 км.

Стручњаци „РЖД Интернешнл“ препоручили су да се већ сада ојача тунел „Сопотница“, који је у хаварисаном стању. Припрема се одговарајућа понуда за извођење радова.

Наставља се преглед осталих деоница пруге. Истраживања се врше  уз примену савремених технологија за скенирање железничке пруге и суседне инфраструктуре како би се добили максимално детаљни подаци о стварном стању објеката.

 Директор огранка „РЖД Интернешнл“ у Републици Србији Мансурбек Султанов: „Вршимо свеобухватна испитивања стања инфраструктуре и вештачких објеката на прузи, користећи најсавременије методе за прикупљање података, као што је 3D-скенирање и снимање геодетским дроном, процењујемо ризике и могућности за одабир најефикаснијих решења. Сва испитивања се врше у складу са европским нормама и стандардима“.