Из године у годину све више компанија подржава дуални модел образовања


Готово 500 компанија у Србији поднело је захтев да се укључи у модел дуалног образовања у наредној школској години од чега су 35 процената нове фирме, оне које до сада нису учествовале у овом виду школовања ђака кроз рад. Привреда је преко Привредне коморе Србије (ПКС) поднела и 878 изјава о спремности послодаваца за организацију учења кроз рад, а понуђена су места за 3.600 нових ученика.  
У складу са Законом о дуалном образовању, ПКС доставила је Министарству просвете, науке и технолошког развоја План за укључивање послодаваца у дуално образовање за школску 2022/2023. годину, а коначну одлуку о одобреним одељењима по дуалном моделу образовања донеће ресорно министарство објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе, који се очекује крајем априла 2022. године, објашњава Мирјана Ковачевић, руководилац Центра ПКС за едукацију, дуално образовање и образовне политике.  
Комора је, већ годинама уназад, препозната као један од кључних актера у процесу дуалног образовања, с обзиром да се нова методологија уписа у средње школе базира на потребама привреде. У том смислу, задатак ПКС и регионалних комора јесте да сагледа реалне потребе привреде и да заступа њене интересе у вези са уписом образовних профила по дуалном моделу образовања, додаје Ковачевић.За наредну школску годину за реализацију по дуалном моделу биће спремно 67 дуалних образовних профила од којих је 14 нових међу којима су електротехничар телекомуникација, руковалац пољопривредне механизације, кулинарски техничар, туристички техничар, водоинсталатер, техничар индустријске роботике, галантериста, техничар за безбедност железничких пруга и други.Дуално образовање је најзаступљеније у секторима металске и машинске, посебно ауто индустрије, затим прехрамбене, текстилне, дрвне индустрије, као и грађевинарства, туризма и угоститељства, трговине и саобраћаја – логистика и шпедиција, авио саобраћај. Привреда највише тражи профиле бравар-заваривач, индустријски механичар, оператер машинске обраде, али су потребни и трговци, као и кувари и конобари. Тражени су и техничари мехатронике, техничари за компјутерско управљање CNC машинама, као и механичари моторних возила. По дуалном моделу у Србији тренутно се образује 8000 ученика у 150 средњих школа и 700 компанија.  За овај вид школовања прилагођена су 53 образовна профила (24 трогодишњa и 29 четворогодишњих), која покривају све привредне секторе.Бенефити дуалног образовања за послодавце су вишеструки. Наиме, послодавци који имају ученике у дуалном образовању неће имати потребу да приликом запошљавања нових радника издвајају знатна средства за организовање додатних обука ових радника, јер будуће запослене могу одабрати међу ученицима који су учењем кроз рад у њиховим објектима већ стекли потребна стручна знања и вештине. На тај начин се смањују трошкови селекције нових кадрова и скраћује  се време увођења у посао новог радника.

Related Post