Велики изазови преласка привреде на циркуларну економију

Пред спрском привредом је озбиљан изазов масовне и захтевне трансформације предузећа из линеарног у циркуларни модел производње, јер само око 8% предузећа спроводи темељно најважније принципе циркуларности, показало је истраживање Центра за циркуларну економију Привредне коморе Србије (ПКС).  
Истраживање спроведено у оквиру Програма подршке који реализује Министарство привреде Србије, обухватило је 365 компанија различитих сектора и величина у погледу броја запослених и промета.  
Анкета је показала да је пред институцијама и организацијама које се баве циркуларном економијом велики посао који би требало почети са кампањом промене свести о неопходности трансформације, јер више од 20 одсто испитаника није чуло за циркуларну економију, док је 60 одсто чуло, али није знало да детаљно објасни суштину – поновну употребу отпада као сировине, могућност рециклирања производа, другачији животни циклус и дизајн производа, енергетску ефикасност производње и уштеду, другачији пословни модел. Анализа указује на важну улогу и велику одговорност Коморе и Центра за циркуларну економију ПКС, јер би се око 60 одсто анкетираних компанија најпре обратило за помоћ овој асоцијацији у погледу транзиције пословног модела. Чак и када је помоћ у стриктно технолошком смислу у питању за прелазак са линеарног на циркуларни модел, ПКС је инстанца којој би се најпре обратио највећи број компанија. Охрабрујуће је да, упркос непостојању тачног разумевања процеса и феномена, чак 46 одсто испитаника сматра да би овим питањима унутар компанија требало дати висок, а 21 проценат највиши приоритет. Оно што је важно и релевантно за финансијске институције јесте да око три четвртине анкетираних није знало коме да се најпре обрати за финансијску или технолошку подршку, ако се определе за прелазак на циркуларни модел производње. Истраживање ће Центру за циркуларну економију ПКС, али и свим другим институцијама, компанијама и организацијама које се баве овом темом, омогућити прецизан увид у то шта су даљи приоритети, како у погледу едукације и консултантске подршке компанијама, чиме се Центар за циркуларну економију већ успешно бави, тако и очекивања компанија о томе које форме институционалне подршке би биле најпожељније и најадекватније. Резултати истраживања доступни су на платформи Центра за циркуралну економију ПКС https://circulareconomy-serbia…

You might be interested in