Привредници очекују раст промета у наредном кварталу

Већина привредника очекује одржавање и раст промета у наредном кварталу, при чему указују да су расположивост и цена ресурса, поред тражње на домаћем тржишту кључни за унапређење пословања у наредном кварталу.  
Према подацима анкете Привредне коморе Србије о пословној активности привредних субјеката реализоване у јулу 2022. године, три четвртине анкетираних привредника  очекује да ће пословна клима бити иста или боља у трећем кварталу 2022. године. Поред тога, према резултатима истраживања, 46 одсто испитаника је остварило раст промета у другом у односу на претходни квартал текуће године.  
Анкетирани привредни субјекти су у другом кварталу у просеку остварили искоришћеност капацитета од 74 одсто, а највећа искоришћеност  остварена је у  текстилној индустрији. Такође, охрабрујући податак је да 78 одсто анкетираних фирми располаже са довољно финансијских средстава за оптимално финансирање пословања. Ресурси остају кључни услов за унапређење пословања и већу искоришћеност капацитета, имајући у виду да је чак 60 одсто анкетираних означило мање трошкове ресурса као кључни фактор ефикаснијег пословања. Као и у претходном истраживању, скоро половина испитаника истиче тражњу на домаћем тржишту и бољу расположивост ресурса као кључне факторе за већу искоришћеност капацитета.   Код 33 одсто испитаника који су извозили у другом кварталу 2022. године забележен је повећан извоз у односу на претходни квартал  и то у просеку за 50 одсто. Запосленост је стабилна имајући у виду да је 87 одсто анкетираних одржало или повећало број радно ангажованих у другом кварталу, као и да 94 одсто испитаника не очекује смањење броја запослених ни у наредном кварталу. Актуелна понуда радне снаге у земљи, у смислу образовних профила и радног искуства, одговарајућа је за већину анкетираних али привредници такође сматрају да у Србији нема довољно адекватних кадрова. Српска привреда је у другом кварталу текуће године остварила побољшање пословних перформанси имајући у виду да је 46 одсто испитаника реализовало раст промета у односу на претходни квартал, док је код 35 одсто анкетираних промет остао непромењен.  Привредници показују оптимизам за трећи квартал 2022. године у погледу кретања извоза. Очекује се раст међукварталног извоза код 32 одсто анкетираних извозника.  Од укупног броја анкетираних компанија, њих 48 одсто је увозило у другом кварталу 2022. године, а повећан или исти обим увоза је имало чак  82 одсто анкетираних увозника. Резултати истраживања показују да већина испитаника очекује наставак стабилних перформанси и у трећем кварталу 2022. године.

Related Post