Подршка јачању добровољних пензијских фондова

Групација друштава за управљање добровољним пензијским фондовима Привредне коморе Србије (ПКС) коју чине компаније Generali, Raiffeisen Future, DDOR-Garant и Дунав, подржала је покретање јавне расправе о могућности унапређења постојећег система штедње у добровољним пензијским фондовима коју је покренуо Фискални савет објављивањем материјала “15 година приватних пензијских фондова у Србији: Досадашњи развој и препоруке за реформе”. 
„Имајући у виду значај теме, о којој се, нажалост није довољно расправљало претходних година, ми ћемо у наредном периоду објавити анализу до сада урађеног и тренутног стања, са препорукама за унапређење постојећег система, а на основу вишегодишњег искуства наших чланица у управљању добровољним пензијским фондовима“, каже Снежана Ристановић, председница Групације друштава за управљање добровољним пензијским фондовима ПКС. Онa је позвала све заинтресоване да се укључе у јавну расправу, како би својим знањем, искуством и предлозима, допринели даљем развоју система штедње за старост, а тиме и обезбеђивању адекватних пензијских прихода грађана. 
Чланице Групације друштва за управљање добровољним пензијским фондовима ПКС су  привредна друштва која организују и управљају добровољним пензијским фондовима, у складу са важећим законом  и уз дозволу Народне банке Србије.