PKS – Karavan dualnog obrazovanja DM Jelisaveta Obradovic – izjava