U Neofytonu privrednici zatražili nove profile u dualnom

Dualno obrazovanje je ključna ideja za razvoj čitave industrije u Srbiji, pa i našeg sektora, istakao je generalni direktor i vlasnik novosadske firme Neofyton Zoran Tadić na konferenciji i interaktivnoj radionici koja je u ovoj kompaniji okupila najznačajnije proizvođače plastike i aktere sprovođenja procesa dualnog obraovanja u Srbiji. Učesnici skupa u organizaciji Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa trgovinskim odelјenjem ambasade Austrije i kompanijom Neofiton upoznati su sa modelom dualnog stručnog obrazovanja i odredbama Zakona koji je ove godine stupio na snagu. Komapnije su ukazale na svoje potrebe za kadrovima, nepohoni uticaj na donošenje nastavnog plana i programa za obrazovne profile u svom sektoru i niz stvari koje bi u procesu stručnog obrazovanja trebalo modifikovati da bi se išlo u korak sa zahtevim vremena i novim tehnologijama.

 

-Firme koje se bave proizvodwom plastičnih proizvoda za ovo se pripremaju već tri godine i zbog toga se za ovu radionicu prijavilo čak 12 kompanija, koje zapošljavaju 2.000 ljudi i godišnje državi plate pet miliona evra poreza, rekao je Tadić, koji dualno obrazovanje vidi kao mogućnost da se velikom broju mladih qudi pomogne da izaberu zanimanje.

Mada u Srbiji velika većina mladih, pa i njihovi roditelji, žele fakultetsko obrazovanje, činjenica je da je 85 odsto radne snage srednjoškolski kadar, te su on time i nosioci razvoja države, rekao je vlasnik Neofytona. Ukazao je na cilj konferencije i “miting rimajndera” koji je usledio, da svi učesnici u kreiranju ovog tipa obrazovanja, shvate potrebe industrije plastike i prilagode njima svoje procedure “kako bismo uspeli da za ove nove profile zainteresujemo mlade, da ih zatim brzo obučimo, kao i da omogućimo kvalitetnu prekvalifikaciju onima koji više nisu tako mladi”. Načelnica Uprave za obrazovawe Grada Novog Sada  Lidija Tomaš naglasila je da je administracija najvećeg vojvođanskog grada i do sada bila, a biće i ubuduće adekvatan partner, kako državi, tako i njenoj privredi, u planiranju upisne politike i da u skladu s tim svake godine “osluškuje potrebe”. Navela je poslednje podatke prema kojima čak 56 poslodavaca u Novom Sadu želi da se uključi u realizaciju dualnog obrazovanja. 

-Mada na uvođenju dualnog obrazovanja radimo već šest godina i od jeseni će on i zakonski biti u punoj primeni u školama, još uvek postoje nejasnoće, pogrešna tumačenja, pa i dezinformacije, rekla je  predstavnica PKS Ivana Kovačević. O pomoći Austrije na uviđenju dualnog u školski sistem kod nas govorila je predstavnica Trgovinskog odeljenja austrijske ambasade Marlene Burgštaler. Uz predstavnike kompanija koji su pokrenuli I pitanje stipendiranja, odnosa teorije I prakse, kvaliteta srednjih stručnih škola posebno mašinskih, zakosnkog okvira zaštite đaka na praksi, čula se i reč direktora škola uključenih u dualni sistem, koji su naveli da su srednje stručne škole spremne i za prekvalifikaciju starijih, odnosno dualno 18 plus na zahtev industrije plastike. Škole su zatražili I finansijsku podršku kompanija u nabavku neophodne opreme za potpuno osposobljavanje kadrova.

(Visited 39 times, 1 visits today)

You might be interested in