Povraćaj kulturnih dobara u objekte SPC u Hrvatskoj

SlikaVest, Beograd, 12. oktobra – Kulturna dobra iz Srbije iz Eparhije osečko-poljske i baranjske i Eparhije dalmatinske otpremljena su danas u crkve i riznice Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj pošto su, prema odluci Mešovite srpsko-hrvatske međudržavne komisije za povraćaj kulturnih dobara za to stvoreni odgovarajući uslovi.

Na osnovu Sporazuma između Vlade SR Jugoslavije i Vlade Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete, a uz saglasnost Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC, crkvama Svetog Dimitrija i Patrijaršijskom dvor u Dalju, kao i crkvama u Markušici, Kneževu i Riznici Sv. Ilije u Zadru vraćeno je 45 ikona.

Na jučerašnjem sastanku Mešovite međudržavne komisije verifikovan je Zapisnik sa sastanka održanog u aprilu u Požegi. Bilo je reči i o završetku radova na depou pri Vladičanskom dvoru u Pakracu i o povratku ikona iz crkava Sv. Georgija u Lisičinama i Sv. Georgija u Velikim Bastajima.

Takođe, sačinjen je izveštaj mešovitog stručnog tima konzervatora nakon obilaska i pregleda stanja materijala u Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima, kao i o radovima na riznici u manastiru Krka.

(Visited 44 times, 1 visits today)

You might be interested in