Чадеж: Компанијама потребна конкретна подршка на терену

Потребна је конкретна подршка и свакодневна комуникација са свим компанијама које трпе последице ситуације у Украјини како би се ублажио утицај кризе на европска предузећа али и компанијe из Србије које послују са Украјином и Русијом, поручио је Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије (ПКС) и члан Борда директора Еврокоморе.  
Чадеж је на данашњем хитном видео састанку Борда директора највеће европске пословне асоцијације – Eurochambres, која представља 20 милиона компанија и окупља 45 националних и 1.700 регионалних и локалних комора, истакао да се криза у Украјини значајно одражава на пословање и домаћих и европских предузећа.  
„Морамо да размишљамо шта можемо да урадимо да помогнемо компанијама на терену, и када је реч о размени информација и најављеним санкцијама Русији“, рекао је Чадеж. Компаније су сада у проблему јер немају јасне смернице на који начин да наставе своје пословање, указао је Чадеж говорећи о глобалном финансијском утицају кризе у Украјини на свакодневни рад привредника. „Ситуација на терену је таква да је отежано пословање наших компанија са Русијом и Украјином како због проблема у трансферу новца, транспорта и логистике, тако и због слабљења тамошње валуте“, рекао је Чадеж који копредседава Одбору за заједничко тржиште и води Дигиталну мрежу Еврокоморе. Истиче да је важно да се одржава стална комуникација између свих европских привредних комора са колегама из привредних комора Украјине и Русије које су, такође, чланице Еврокоморе. Луц Фриден (Luc Frieden), председник Еврокоморе, напомње да је ситуација која је настала протеклих дана веома озбиљна за грађане Европе и европске компаније и да су за нормално пословање потребни стабилност и мир.

You might be interested in