Привредници оптимисти – очекују раст промета, извоза, улагања

Привредници у Србији оптимистично гледају на привредна кретања у трећем тромесечју 2021. године очекујући раст промета и извоза, као и стабилна улагања и запосленост, показала је јулска анкета Привредне коморе Србије (ПКС) о пословној активности у другом и очекивањима у трећем кварталу текуће године.
 
Резултати показују да је више од половине испитаника у другом кварталу остварило раст промета, скоро трећина је имала исти ниво у односу на претходни, док је код свега 15 одсто анкетираних промет смањен. У трећем кварталу,  чак 85 процената очекује исти или већи промет у поређењу са реализацијом у другом кварталу. Привредници показују изражени оптимизам за наредни квартал и у погледу кретања извоза – 39 одсто очекује раст, а 48 процената непромењену извозну активност у односу на претходни квартал.    
У другом кварталу 2021. године, инвестирало је 48 одсто  анкетираних компанија. У поређењу са реализованим инвестицијама у претходном кварталу, 91 проценат фирми је остварило исти или повећан  ниво инвестиција. Очекивања привредника за трећи квартал такође су позитивна: чак 84 одсто испитаника планира исти или већи обим инвестиција највише у опрему, грађевинске објекте и земљиште. Запосленост је стабилна, у периоду здравствене и економске кризе сачувана су радна места и пословна заједница не очекује смањење броја радника у трећем кварталу. Највећи део анкетираних привредних субјеката у другом кварталу 2021. године искористио је капацитете између 50 и 80 процената, а оно што може да буде изазов на средњи рок јесте проблем ликвидности. Према истраживању ПКС, 48 процената анкетираних компанија указало је на недостатак средстава за оптимално финансирање пословања, а проблем ликвидности очекивано најизраженији је у области туризма и угоститељства. У првој половини 2021. године настављен је, али и интензивиран процес економског опоравка Србије, започет у другој половини претходне године. Иницијална пројекција НБС за 2021. годину је  раст БДП-а од око 6,0% и судећи према интензитету привредног развоја у првој половини текуће године, ова пројекција ће највероватније бити достигнута. Томе у прилог говоре и пројекције међународних финансијских институција попут ММФ, Светске банке, ЕБРД итд, које су на почетку године биле знатно песимистичније у својим проценама, да би убрзо затим кориговале навише своје првобитне пројекције. Половином текуће године, готово све поменуте институције сврстале су Србију у категорију земаља које ће у текућој години забележити раст привредне активности у интервалу 5-6%. Анкета је рађена на узорку од 1.385 привредних субјеката који су у јулу запошљавали око 290.000 радника, а у другом тромесечју остварили извоз вредан 3,1 милијарду евра. Петина анкетираних је са страним оснивачким капиталом. 

You might be interested in